فارسی /English

منو

ارائه ی مقاله در دومین همایش ملی خربزه ایران

پیوند خربزه راهکاری برای تداوم کاشت و تولید محصول سالم در خراسان

فرزانه بخردی*1، محسن بخشی2، محمد صالح ساعی3، امیر لقمانی4، مهدی محمدی 5 و امیر عباس وجدانی صغیر6

*1-دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها ، مدیر تحقیق و توسعه سپاهان رویش2، 3، 4 و 5 به ترتیب: کارشناس ارشد علف های هرز، کارشناس ارشد اصلاح نباتات، کارشناس ارشدحشره شناسی، کارشناس گیاه پزشکی، تحقیق و توسعه سپاهان رویش6- کارشناس ارشد زراعت، جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

*این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خربزه از مهمترین گیاهان جالیزی مورد کشت و کار در جهان است و ایران با دارا بودن ارقام و توده های مختلف از تولید کنندگان اصلی خربزه در جهان می باشد. با توجه به بحران خشکسالی در ایران، کمبود زمین های قابل کشت و کار و افزایش بیماریهای خاکزاد، قطب های تولد خربزه در ایران از جمله خراسان با چالش های جدی مواجه گردیده است. کاربرد نشاهای پیوندی با توجه به مقاومت آنها نسبت به بیماری های خاکزاد، تنش های محیطی و جذب بالاتر آب و مواد غذایی از راهکارهای تداوم کاشت در چنین مناطقی می باشد. به منظور بررسی پتانسیل تولید خربزه پیوندی و بررسی خصوصیات کمی و کیفی خربزه خاتونی پیوندی و غیر پیوندی پژوهشی در چهار منطقه از خراسان ( تربت جام، تایباد، آب روان و سرایان) در سال 1396 انجام گرفت و رقم های   , Ferro RZ Cobalt RZ, Sphinx RZ, به عنوان پایه برای خربزه خاتونی مورد استفاده قرار گرفتند و خربزه خاتونی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر طول، عرض و وزن میوه ها در اولین برداشت مشاهده نشد ولی تفاوت معنی داری در تعداد میوه در هر بوته و طول بوته مشاهده گردید، همچنین افزایش 25 درصد درمیزان عملکرد خربزه های پیوندی بر روی پایه فرو و کوبالت نسبت به شاهد مشاهده گردید. نتایج حاصل از آزمون حسی نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر تردی بین تیمارها مشاهده نگردد، از نظر میزان شیرینی و عطر بالاترین رتبه در شاهد مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری از نظر آماری به دست نیامد. با توجه به مقاومت بوته های پیوندی نسبت به شاهد در زمین های آلوده به فوزاریوم، افزایش دوران برداشت و افزایش عملکرد، همچنین عدم تفاوت معنی دار خربزه های پیوندی و شاهد از لحاظ طعم و کاهش میزان مصرف سم در خربزه های پیوندی، پیوند به عنوان راهکاری برای تولید محصول سالم در خراسان پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: پیوند سبزی ها، خربزه خاتونی، محصول سالم، بیماری های خاکزاد و تنش های محیطی

اطلاعات تماس

آدرس:  اصفهان - خیابان کاشانی -  پلاک 942

تلفن: 35007-031

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

download ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

linkedin ما را در لینکدین دنبال کنید!

خدمات

کار با ما